Дискурс Революції Гідності
Круглий стіл науково-теоретичного часопису Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України "Філософська думка"

Дати події: 
27 Травень 2016
Місце проведення: 
вулиця Трьохсвятительська 4 Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Зала засідань Вченої Ради (к. 318)
Київ 
Україна

Show on a map

Перше обговорення проекту "Дискурс новітньої України" в академічному середовищі відбулося у форматі круглого столу науково-теоретичного часопису Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України «Філософська думка» за назвою "Дискурс Революції Гідності" із публікацією матеріалів у тематичному блоці чергового числа часопису.

Метою Круглого столу стала актуалізація міждисциплінарного діалогу навколо дослідження семіотичних змін останніх років, а також обговорення можливостей адекватного термінологічного представлення цих подій в національному та світовому соціально-політичних просторах, зокрема шляхом створення спільними зусиллями українських інтелектуалів Історико-семантичного словника «Дискурс Революції гідності» українською мовою для поширення в Україні та англійською для представлення на світовому ринку.

Для обговорення на Круглому столі було запропоновано такі питання:

  1. Місце української Революції Гідності серед світових соціально-політичних подій другої половини ХХ - початку ХХІ століть.
  2. Семіотичні трансформації періодів соціальних конфліктів: наслідок чи фактор подій, що відбуваються?
  3. Сучасний український конфлікт як війна смислів, ідей, слів, дискурсів, пам’ятей.
  4. Суб’єкти та механізми керування процесами дискурсивних трансформацій в сучасній Україні.
  5. Наявний соціально-політичний тезаурус як засіб опису українських (і світових) подій останніх років: проблема релевантності.
  6. Історико-семантичний словник «Дискурс Революції гідності» як засіб формування соціально-політичного тезаурусу української та англійської мов.

До дискусії долучилися знані українські філософи, соціологи, політологи, історики, лінгвісти, релігієзнавці, представники медіа та інші дослідники різних вимірів українського конфлікту.

Контактна особа:

Іламі Ясна

Facebook: yasna.ilami

E-mail: ilami.yasna@gmail.com

Тел.: (044) 331-15-04

МТС: (050) 037-30-10

Life: (063) 514-36-00

Kyivstar: (098) 709-74-62

Програма круглого столу

Дискусію було організовано у вигляді чотирьох тематичних блоків:

Вітальне слово

Мирослав Попович
(д. філос. наук, проф., академік НАН України, директор Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України)

Вітальне слово

Сергій Пролеєв
(д. філос. наук, проф., провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, проф. кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та кафедри філософії і релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія», президент Українського філософського фонду, головний редактор часопису «Філософська думка»)

"Семіотика події" як напрямок досліджень та сфера практичних дій

Іламі Ясна
(бакалавр філософії, магістр релігієзнавства, здобувач ступеню к. філос. наук, автор ідеї і координатор проекту "Дискурс Революції Гідності")

Революція Гідності в історичній системі координат

«Меседжі» Української революції 1917-1921 років

Владислав Верстюк
(д. істор. наук, проф., зав. відділу історії Української революції 1917–1921 рр. Інституту історії України НАН України)

Революція гідності в контексті середньоєвропейських революцій 1954-56 - кінця 80-х років ХХ сторіччя

Вадим Скуратівський
(к. філол. наук, д. мистецтвознавства, академік Національної академії мистецтв України, проф. кафедри режисури телебачення Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого)

Подія Революції Гідності

Дискурс революції і стратегії урядування

Олег Білий
(д. філол. наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України)

Соціальна структура Майдану і його дискурс

Ірина Бекешкіна
(к. філос. наук, науковий співробітник Інституту соціології НАН України, директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва)

Дискурс Революції Гідності та суспільні метаморфози

Дискурс дискурсу Майдану

Анатолій Єрмоленко
(д. філос. наук, заст. директора з наукової роботи Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, зав. відділу соціальної філософії Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, проф. кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»)

Інтерпретації Майдану

Вахтанґ Кебуладзе
(д. філос. наук, професор кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри філософії і релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»)

Сатирико-гумористичний дискурс Революції Гідності

Ростислав Семків
(к. філол. наук., доц. Національного університету «Києво-Могилянська академія», директор видавництва «Смолоскип»)

Голос Церкви: аксіологічні виміри релігійної риторики на Майдані 2013-2014 рр.

Людмила Филипович
(д. філос. наук, зав. відділу історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, віце-президент Української асоціації релігієзнавців)

Основні концептуальні метафори революційного та владного дискурсу після Майдану (порівняльний аналіз)

Олексій Шевченко
(д. філос. наук, провідний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України)

Дискурс Революції Гідності як об’єкт досліджень

Інформаційний простір словника-тезаурусу: спосіб побудови концептуальної онтології

Світлана Жаботинська
(д. філол. наук, проф. кафедри англійської філології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, автор книги «Язык как оружие в войне мировоззрений майдан – антимайдан. Словарь-тезаурус лексических инноваций»)

Слогани Євромайдану як експресія ідентичності та досвід створення книги "Разом - сила!": Риторика українського спротиву. Соціолінгвістичні есеї»

Надія Трач
(к. філол. наук, доц. кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», автор книги "Разом - сила!": Риторика українського спротиву. Соціолінгвістичні есеї»)

Нові публікації

Метою науково-соціального проекту «ДИСКУРС РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ: СЕМАНТИКА СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ» є протистояння інформаційній агресії та стабілізація картини світу у суспільній свідомості шляхом актуалізації академічного і громадського діалогу навколо дослідження семіотичних змін періодів історичних потрясінь та забезпечення адекватного термінологічного представлення України та подій останніх років у національному і світовому соціально-політичних просторах шляхом проведення академічних та публічних заходів, публікацій у медіа, а також видання провідними українськими фахівцями з філософії, історії, соціології, релігієзнавства, політології, лінгвістики та медіа‑комунікацій україномовної та англомовної версій Історико-семантичного словника "Дискурс Революції Гідності".