Наукова Рада та Редакційна колегія

Всебічному представленню інформації сприяє міждисциплінарність проекту, яку досягнуто шляхом запрошення до складу Наукової Ради та Редакційної колегії проекту знаних українських інтелектуалів з різних галузей науки (сторінка на етапі формування; в алфавітному порядку):

Олег Білий

д. філол. наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

Ірина Бекешкіна

к. філос. наук, науковий співробітник Інституту соціології НАН України, директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва

Владислав Верстюк

д. істор. наук, проф., зав. відділу історії Української революції 1917–1921 рр. Інституту історії України НАН України

Світлана Жаботинська

д. філол. наук, проф. кафедри англійської філології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, автор книги «Язык как оружие в войне мировоззрений майдан – антимайдан. Словарь-тезаурус лексических инноваций»

Вахтанґ Кебуладзе

д. філос. наук, професор кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри філософії і релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Лариса Масенко

д. філол. наук, проф., академік Академії наук Вищої школи України, провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України, проф. кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Сергій Пролеєв

д. філос. наук, проф., провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, проф. кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та кафедри філософії і релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія», президент Українського філософського фонду, головний редактор часопису «Філософська думка»

Нові публікації

Метою науково-соціального проекту «ДИСКУРС РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ: СЕМАНТИКА СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ» є протистояння інформаційній агресії та стабілізація картини світу у суспільній свідомості шляхом актуалізації академічного і громадського діалогу навколо дослідження семіотичних змін періодів історичних потрясінь та забезпечення адекватного термінологічного представлення України та подій останніх років у національному і світовому соціально-політичних просторах шляхом проведення академічних та публічних заходів, публікацій у медіа, а також видання провідними українськими фахівцями з філософії, історії, соціології, релігієзнавства, політології, лінгвістики та медіа‑комунікацій україномовної та англомовної версій Історико-семантичного словника "Дискурс Революції Гідності".